Digital samtid

Hva er internett, egentlig?

Internett er et nettverk av datamaskiner som kommuniserer med hverandre via protokollen Internet Protocol (IP). Siden internetts opprinnelse har nokk datamaskiner blitt bygget og knyttet sammen så idag dekker internettet hele kloden.

Var det noe som overrasket deg i filmen? I så fall hva?

Jeg synes det var fasinerende hvordan teknologien utvikles til å lese hva hjernen så og dele det

Var det noe som var vanskelig å forstå? I så fall hva?

Jeg forsto ikke helt meningen med spillet hvor spillerene kunne danne sine egne molekyler

Nevn noen avgjørende måter internett har forandret dagliglivet vårt på?

Internett marker seg selv i nærmest alt vi mennesker gjør i dagliglivet. Det har endret utdanning og jobb for alltid. Nå om dagen blir det aller meste styrt over internett, papirindustrien er dødende fordi alt vises på skjermer isteden.

Hvor mange timer bruker du daglig på Internett? 

Hvor mye tid jeg bruker daglig varierer veldig. Mellom ukedager og helg, hvilke aktiviteter jeg har planlagt den dagen og etter humøret mitt. På en normal hverdag vil jeg anta at jeg bruker i hvert fall seks timer på Internett, enten det er på sosiale medier, på nettspill eller underholdning som Netflix.

Hvilke apper og sosiale medier bruker du daglig?

Appen jeg bruker mest er definitivt Snapchat, men Facebook og Instagram er jeg også ofte innpå. Jeg er innpå alle de tre appene daglig og har også andre apper som Netflix som blir brukt en del.

Forsøk å finne ut hvor mange i Norge i dag som bruker Facebook og SnapChat daglig.

I følge en artikkel publisert på sosialkommunikasjon.no i august 2016 er rundt 3.7 millioner nordmenn på Facebook og 8 av 10 av disse er pålogget på en daglig basis.

I følge den samme artikkelen er 2,7 millioner nordmenn på snapchat, noe som gjør det til det nest største sosiale medie i Norge. På Snapchat er 70% av brukerene på daglig, altså litt mindre enn Facebook. På snapchat er det også barn helt nede i åtteårsalderen som bruker appen.

Forsøk å finne ut hvor mange i Norge som ikke bruker Internett.

I følge en artikkel av Aftenposten er det trolig 200.000 nordmenn som ikke bruker internett i det hele tatt. De aller fleste av disse er pensjonister. En nylig undersøkelse fant ut at at hver femte nordmann mellom 67 og 79 år ikke har tilgang til nett. Det er ingen statistikk for de 80 år eller eldre, men man kan anta at disse talene er enda lavere.

Hvordan kan økningen i ensomhet som Ungdata-undersøkelsen viser, skyldes den digitale måten vi kommuniserer på?

Ungdom bruker mindre og mindre tid med venner ansikt til ansikt enn det de gjorde før fordi man kan få må av de samme sosiale aspektene fra en stol hjemme med kommunikasjon over internett som man kan ansikt til ansikt, uten å måte reise hjemmefra. Det kan også hende at noen individer har lettere for å la vær å finne seg nære venner fordi de føler at de har mye annet de kan gjøre på fritida og derfor ikke er så opptatt av nære vennskapsrelasjoner.

Hvilke fire punkter kjennetegner kommunikasjon på sosiale medier?

Det er flere møtepunkter, man kan lett opprette store sosiale nettverk, møtene består av kortere tidsintervaller og det er ofte en mange-til-mange situasjon.

Hva er forskjellen på vertikale og horisontale sosiale systemer?

Det er vertikale systemet er som på nettet blir forkortet til “IRL” – “in real life”, og er all sosialisering der mennesker fysisk er sammen som for eksempel skole og jobb, mens det horisontale systemet er kommunikasjon på sosiale medier og ellers på nettet der alle på en “level playing field”.

Hvordan kan teknologi brukes til å styrke kommunikasjon og sosial tilhørighet? 

Siden der så mange mennesker på internett er det alltid tusenvis med med lignende tankegang som deg på et hvert tema, med hjelp av Facebook grupper og forumer som Reddit kan man plassere seg selv i nærmest en hver sosiale tilhørighet man ønsker. Man kan kommunisere med de av samme meninger og  oppfatninger som deg selv når som helst, hvor som helst, med platformer som tilbyr anonymitet, noen kan være hjelpsomt hvis det er mer berørende temaer, eller platformer med mindre anonymitet som fører til at mennesker tråkker mer varsomt og samtalene blir mer siviliserte.

Hvordan kan språklige og kulturelle minoriteter bruke sosiale nettverk?

Som jeg nevnte over gjør sosiale nettverk det lett å finne akkurat den gruppen man ønsker å fine, det gjelder selvfølgelig også språklige og kulturelle minoriteter. Et kjapt søk på Facebook på “Americans in Norway” ga flere resultater av Facebook-grupper med over tusen medlemmer, den største av hvilke hadde nærmere 3000 (https://www.facebook.com/groups/2371047631/?fref=ts). Et godt eksempel av hvordan en gruppa fremmede spredt utover et helt land med en primær ting i felles, deres nasjonalitet, samles via sosiale nettverk.

Kartlegg din hverdag. Hvor mange timer bruker du på skole, trening, henge med venner, familie, alene på rommet og timer til å sove? Hvor bruker du sosiale medier mest?

Her morgen står jeg opp rundt syv og gjør meg klar for skolen, ofte innbærer det en til flere innhopp på sosiale medier på Snapchat. Så i skoledager som varier fra 5 til 8 skoletimer samt pauser er det ofte mange innhopp på diverse av de sosiale mediene, etter skolen er det par timer med trening, men det hender av og til at noen mobilpauser blir tatt mellom settene. På vinteren er det fysisk sosiale liv utenom skolen betydlig mindre enn hva det er om sommeren ettersom det kalde været ikke inviterer folk til å møtes ute. Dermed går mange av ettermiddagene og kveldene med på å enten spille som oftest med de vennene man ellers ville møtt fysisk, eller til å se på nok en serie på Netflix.

 

Kilder:

http://sosialkommunikasjon.no/brukertallene-i-sosiale-medier/

http://www.aftenposten.no/norge/Flere-hundre-tusen-nordmenn-kan-ikke-bruke-internett-76009b.html

Digital Samtid del 1 hand-out

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s